KNWU Districtscompetitie 2022

Deze week heeft het bondsbureau op de website van de KNWU bekend gemaakt in 2022 te starten met een districtscompetitie op de weg voor nieuwelingen meisjes/junioren vrouwen, nieuwelingen en junioren. Deze competitie zal enkel en alleen toegankelijk zijn voor districtsploegen uit de 8 door de KNWU aangewezen districten. Het District Zuid-Holland is blij met dit initiatief en heeft de intentie uitgesproken om aan deze nieuwe competitie deel te nemen. De districtscompetitie is in het leven geroepen, naast en aanvullend op het reeds bestaande aanbod aan wedstrijden en competities. Dit om de inclusieve talentonwikkeling in de districten te waarborgen en te stimuleren. Er is geen sprake van prijzengeld, wel zijn er punten te verdienen voor de nationale ranglijst op basis waarvan selectie voor de NK’s kan worden afgedwongen.

De districtscompetitie 2022 bestaat vooralsnog uit de volgende wedstrijden: • 12 en 13 maart Achterhoek Cup • 30 april Omnium Sittard-Geleen • 7 en 8 mei Col du VAM tweedaagse • 21 augustus Bergomloop Berg en Terblijt • 28 augustus Bergomloop Simpelveld • 17 en 18 september Hoogeland tweedaagse.

De reeks wedstrijden wordt verreden door de categorieën nieuweling-meisjes/junioren-vrouwen, nieuwelingen en junioren. In het eerste jaar rijden de nieuweling-meisjes en junioren-vrouwen in één wedstrijd met elk een eigen uitslag. Er wordt in alle wedstrijden gereden met acht districtsteams van elk 8 renners per categorie. Deze districtsploegen worden samengesteld door de sporttechnisch districtscoördinatoren (STDC) van het district. Renners woonachtig in het district en uitkomend voor een vereniging uit het district komen als eerste in aanmerking om deel te nemen aan een wedstrijd.

In het District Zuid-Holland zullen we hierbij niet simpelweg de beste renners selecteren die op een bepaald moment het beste presteren! In lijn met de Talentenvisie 2030 van de KNWU gaat het er ons vooral om dat het rijden van een wedstrijd kan bijdragen aan de ontwikkeling van een renner. Een renner laten deelnemen aan een wedstrijd uit de districtscompetitie is op deze manier geen oordeel of een renner goed is of niet, maar een instrument om een renner fysiek en mentaal naar een hoger plan te brengen. Bovendien willen we daarbij vooral renners van kleinere clubs die niet in andere competities (kunnen) uitkomen de kans geven wedstrijdervaring op te doen.

Op dit moment werkt het bondsbureau nog aan het reglement en ook staat het wedstrijdprogramma nog niet helemaal vast. Houdt daarvoor de komende tijd de website en de sociale media kanalen van de KNWU goed in de gaten. Ondertussen roept het District Zuid-Holland alle Zuid-Hollandse verenigingen die het komende seizoen één of meer renners in één of meer wedstrijden van de districtscompetitie willen laten rijden op, om jullie interesse voor 15 januari 2022 per email door te geven aan onze STDC (rhjvisscher@kpnmail.nl). Graag met vermelding van de namen en contactgegevens van de verantwoordelijke ploegleider per categorie. In de 2e helft van januari gaan we met deze clubs om de tafel om te bezien hoe we als district samen met deze clubs invulling kunnen gaan geven aan de districtscompetitie 2022.

Deelname aan deze nieuwe competitie betekent dat het District Zuid-Holland in het seizoen 2022 opnieuw afziet van deelname met een districtsteam aan de reeds bestaande wedstrijdenreeksen U23 Road series, Junioren Topcompetitie en klassiekers voor nieuwelingen. Het District raad clubs aan om voor deelname aan deze wedstrijden de samenwerking te blijven zoeken en zoveel als nodig combiteams te vormen. Voorinschrijving hiervoor is nog mogelijk tot en met 31 december 2021 via: https://www.knwu.nl/nieuws/voorinschrijving-competities-voor-2022-geopend.

Districtscompetitie Nieuwelingen/ Junioren halverwege

Per 2022 kent de KNWU een districtscompetitie voor junioren en nieuwelingen m/v met wedstrijden door heel Nederland. De reeks bestaat uit 6 wedstrijden en bevat onder meer drie tweedaagsen, twee klimwedstrijden, een baanomnium en een klimtijdrit op de Col du VAM. Er wordt in alle wedstrijden gereden met acht districtsteams van elk 8 renners/ rensters per categorie. De districtscompetitie is bedoeld om renners/ rensters hun klim-, sprint-, en tijdritkwaliteiten te laten ontwikkelen en leert ook waar nog in geïnvesteerd mag worden of welke specialiteit verder ontwikkeld mag worden als pluspunt. Ook het district Zuid-Holland neemt in nauwe samenwerking met de clubs deel aan deze competitie. In overleg met de clubs is aan het begin van het seizoen besloten niet simpelweg de beste renners/ rensters te selecteren die op een bepaald moment het beste presteren! In lijn met de Talentenvisie 2030 van de KNWU gaat het er ons vooral om dat het rijden van een wedstrijd kan bijdragen aan de ontwikkeling van een renner/ renster. De competitie is nu halverwege en in totaal hebben bijna 60 verschillende Zuid-Hollandse renners/ rensters van 12 verschillende clubs in één of meerdere wedstrijden ervaring op kunnen doen. Naast individuele klassementen worden ook standen per district bijgehouden. Onze junioren mannen staan daarin voorlopig op een 4e plaats. De nieuwelingen jongens staan 6e en in het combinatieklassement van de nieuwelingen-meisjes en de junioren-vrouwen bezet het district Zuid-Holland de voorlopig 7e plaats. Overwinningen waren er onder andere voor de junioren mannen in de ploegenachtervolging op de baan, nieuweling Thijs Vrij in het criterium op het Tom Dumoulin park en junior Thijs van Schie in de klimtijdrit op de Col de VAM. 21 augustus wordt de competitie hervat met de klimwedstrijd in Berg en Terblijt. Meer informatie over de competitie is te vinden op https://knwucompetities.nl/districtscompetitie-nwl-jun/

© KNWU District Zuid-Holland · Contact

Π