Geen Districtsteams in 2021

In overleg tussen STDC en het bestuur heeft het District Zuid-Holland besloten om in tegenstelling tot de afgelopen twee jaar, in het wegseizoen 2021 niet met districtsteams te gaan rijden, noch bij de Junioren, noch bij de Beloften. Reden: onvoldoende belangstelling en andere prioriteiten bij de clubs en gebrek aan (interesse bij) renners. Zonder uitzondering was het voor iedere wedstrijd smeken om renners en niet zelden stond het District Zuid-Holland met een incomplete ploeg aan de start of haalde geen enkele renner de finish. Organisatoren en de KNWU hebben het District en onze partner Delta Cycling hier meerdere malen op aangesproken. Reden voor het district om voor volgend seizoen af te zien van districtsteams. In 2021 dus helaas geen Districtsteam Zuid-Holland in de U23 Road series en geen Districtsteam Zuid-Holland in de Junioren Topcompetitie. Het District raad clubs aan om de samenwerking te zoeken en zoveel als nodig combiteams te vormen als clubs in competitie verband willen uitkomen. Voor Nieuwelingen en Junioren komen er bovendien steeds meer vrije nationale wedstrijden op de kalender waarvoor individuele ingeschreven kan worden. Indien mocht blijken dat er toch grote behoefte ontstaat om alsnog een Districtsploeg af te vaardigen, dan staan wij altijd open voor nader overleg.

KNWU Districtscompetitie 2022

Deze week heeft het bondsbureau op de website van de KNWU bekend gemaakt in 2022 te starten met een districtscompetitie op de weg voor nieuwelingen meisjes/junioren vrouwen, nieuwelingen en junioren. Deze competitie zal enkel en alleen toegankelijk zijn voor districtsploegen uit de 8 door de KNWU aangewezen districten. Het District Zuid-Holland is blij met dit initiatief en heeft de intentie uitgesproken om aan deze nieuwe competitie deel te nemen. De districtscompetitie is in het leven geroepen, naast en aanvullend op het reeds bestaande aanbod aan wedstrijden en competities. Dit om de inclusieve talentonwikkeling in de districten te waarborgen en te stimuleren. Er is geen sprake van prijzengeld, wel zijn er punten te verdienen voor de nationale ranglijst op basis waarvan selectie voor de NK’s kan worden afgedwongen.

De districtscompetitie 2022 bestaat vooralsnog uit de volgende wedstrijden: • 12 en 13 maart Achterhoek Cup • 30 april Omnium Sittard-Geleen • 7 en 8 mei Col du VAM tweedaagse • 21 augustus Bergomloop Berg en Terblijt • 28 augustus Bergomloop Simpelveld • 17 en 18 september Hoogeland tweedaagse.

De reeks wedstrijden wordt verreden door de categorieën nieuweling-meisjes/junioren-vrouwen, nieuwelingen en junioren. In het eerste jaar rijden de nieuweling-meisjes en junioren-vrouwen in één wedstrijd met elk een eigen uitslag. Er wordt in alle wedstrijden gereden met acht districtsteams van elk 8 renners per categorie. Deze districtsploegen worden samengesteld door de sporttechnisch districtscoördinatoren (STDC) van het district. Renners woonachtig in het district en uitkomend voor een vereniging uit het district komen als eerste in aanmerking om deel te nemen aan een wedstrijd.

In het District Zuid-Holland zullen we hierbij niet simpelweg de beste renners selecteren die op een bepaald moment het beste presteren! In lijn met de Talentenvisie 2030 van de KNWU gaat het er ons vooral om dat het rijden van een wedstrijd kan bijdragen aan de ontwikkeling van een renner. Een renner laten deelnemen aan een wedstrijd uit de districtscompetitie is op deze manier geen oordeel of een renner goed is of niet, maar een instrument om een renner fysiek en mentaal naar een hoger plan te brengen. Bovendien willen we daarbij vooral renners van kleinere clubs die niet in andere competities (kunnen) uitkomen de kans geven wedstrijdervaring op te doen.

Op dit moment werkt het bondsbureau nog aan het reglement en ook staat het wedstrijdprogramma nog niet helemaal vast. Houdt daarvoor de komende tijd de website en de sociale media kanalen van de KNWU goed in de gaten. Ondertussen roept het District Zuid-Holland alle Zuid-Hollandse verenigingen die het komende seizoen één of meer renners in één of meer wedstrijden van de districtscompetitie willen laten rijden op, om jullie interesse voor 15 januari 2022 per email door te geven aan onze STDC (rhjvisscher@kpnmail.nl). Graag met vermelding van de namen en contactgegevens van de verantwoordelijke ploegleider per categorie. In de 2e helft van januari gaan we met deze clubs om de tafel om te bezien hoe we als district samen met deze clubs invulling kunnen gaan geven aan de districtscompetitie 2022.

Deelname aan deze nieuwe competitie betekent dat het District Zuid-Holland in het seizoen 2022 opnieuw afziet van deelname met een districtsteam aan de reeds bestaande wedstrijdenreeksen U23 Road series, Junioren Topcompetitie en klassiekers voor nieuwelingen. Het District raad clubs aan om voor deelname aan deze wedstrijden de samenwerking te blijven zoeken en zoveel als nodig combiteams te vormen. Voorinschrijving hiervoor is nog mogelijk tot en met 31 december 2021 via: https://www.knwu.nl/nieuws/voorinschrijving-competities-voor-2022-geopend.

© KNWU District Zuid-Holland · Contact

Π