STDC

Richard Visscher


Vanaf 1 november 2018 beschikt het district Zuid-Holland van de KNWU na lange tijd weer over een Sporttechnisch Districtcoördinator (STDC). Zijn naam is Richard Visscher, Wielertrainer 4 i.o. en woonachtig in Pijnacker. Richard is 51 jaar, getrouwd en vader van een fietsende zoon van 15. In het dagelijks leven werkt hij als strategisch adviseur bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De STDC is als Regiocoach een belangrijke speler in het “wielerlandschap”. De Regiocoaches moeten naast (club)trainers, Talentencoaches, RTC’s, NTC/CTO, opleidingsploegen U23, wedstrijdorganisaties en het bondsprogramma een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de doorontwikkeling van het “wielerlandschap” waarin iedere jonge wielrenner tussen de 14 en de 23 jaar zijn of haar talent kan ontdekken en ontwikkelen en potentiële toptalenten ontdekt kunnen worden, met als uitgangspunt het LTAD. Het idee is dat de naam regiocoach, geïntroduceerd door talentencoach Peter Zijerveld. op termijn (waarschijnlijk ) de naam van STDC gaat vervangen, dit in verband met de herkenbaarheid naar de trainers en jongeren.

Voordracht STDC Vergadering 3-6-2019

De nieuwe Regiocoach Zuid Holland heeft als taak:
- Het ondersteunen en coachen van de clubtrainers in het district Zuid Holland.
- Ontwikkelen van trainingsprogramma’s en wedstrijdprogramma’s.
- Organiseren van intervisiebijeenkomsten met als doel kennis delen, gezamenlijke regioactiviteiten, thematraining en eventueel wedstrijdprogramma te bepalen.

Bij zijn aanstelling heeft Richard de opdracht gekregen om vanuit het LTAD een meerjarenplan op te stellen waarin duidelijk wordt waar het district binnen 3-5 jaar als facilitator richting de clubtrainers wil staan. In dit meerjarenplan wordt toegewerkt naar landelijk vooraf overeengekomen doelen om de voorgestane multidisciplinaire wielersport te versterken. Hiertoe behoren het coördineren van het traject van nieuweling naar belofte/ het stimuleren van samenwerking tussen verenigingen/ promotie/ondersteuning/ begeleiding van de diverse disciplines Veldrijden/Weg, & Tijdrijden.

Het districtsbestuur draagt de verantwoordelijkheid, dat Richard vanuit het meerjarenplan jaarlijks een herkenbaar activiteitenplan opstelt inclusief begroting, waarbij de planning van activiteiten in overleg met de clubtrainers in lijn zijn met de doelstellingen van talentontwikkeling in de toekomst. Het doel van het activiteitenplan is het delen van kennis en gezamenlijke trainings- en wedstrijd activiteiten op de agenda plaatsen die van toegevoegde waarde zijn op verenigingen. Richard brengt het activiteitenplan jaarlijks ter kennis aan de Talentencoach(es). Het doel daarvan is het delen van kennis en het bespreken van voortgang van activiteiten en selecties.

mobiel:0633822184
RHJVisscher@kpnmail.nl

Online kennissessies voor junioren 2021

Samen met de NTB biedt de KNWU gratis kennissessies aan voor de junioren in 2021. De bondscoaches van de KNWU helpen je graag en nodigen daarom alle junioren uit om deel te nemen aan deze online bijeenkomsten. Tijdens elke kennissessie kunnen er vragen worden gesteld in de chat. Er komen diverse thema's aan bod, zoals:

Voeding Trainingsleer Blessure & preventie Krachttraining Anti-dopingvoorlichting

Aanmelden De eerste kennissessie staat gepland op maandag 11 januari. Je kunt je gratis inschrijven voor alle bijeenkomsten op de website van de KNWU Campus. Je kunt daar ook meer informatie vinden over de online bijeenkomsten. Begeleiders en coaches zijn ook welkom maar hebben geen actieve rol.

KNWU Districtscompetitie 2022

Deze week heeft het bondsbureau op de website van de KNWU bekend gemaakt in 2022 te starten met een districtscompetitie op de weg voor nieuwelingen meisjes/junioren vrouwen, nieuwelingen en junioren. Deze competitie zal enkel en alleen toegankelijk zijn voor districtsploegen uit de 8 door de KNWU aangewezen districten. Het District Zuid-Holland is blij met dit initiatief en heeft de intentie uitgesproken om aan deze nieuwe competitie deel te nemen. De districtscompetitie is in het leven geroepen, naast en aanvullend op het reeds bestaande aanbod aan wedstrijden en competities. Dit om de inclusieve talentonwikkeling in de districten te waarborgen en te stimuleren. Er is geen sprake van prijzengeld, wel zijn er punten te verdienen voor de nationale ranglijst op basis waarvan selectie voor de NK’s kan worden afgedwongen.

De districtscompetitie 2022 bestaat vooralsnog uit de volgende wedstrijden: • 12 en 13 maart Achterhoek Cup • 30 april Omnium Sittard-Geleen • 7 en 8 mei Col du VAM tweedaagse • 21 augustus Bergomloop Berg en Terblijt • 28 augustus Bergomloop Simpelveld • 17 en 18 september Hoogeland tweedaagse.

De reeks wedstrijden wordt verreden door de categorieën nieuweling-meisjes/junioren-vrouwen, nieuwelingen en junioren. In het eerste jaar rijden de nieuweling-meisjes en junioren-vrouwen in één wedstrijd met elk een eigen uitslag. Er wordt in alle wedstrijden gereden met acht districtsteams van elk 8 renners per categorie. Deze districtsploegen worden samengesteld door de sporttechnisch districtscoördinatoren (STDC) van het district. Renners woonachtig in het district en uitkomend voor een vereniging uit het district komen als eerste in aanmerking om deel te nemen aan een wedstrijd.

In het District Zuid-Holland zullen we hierbij niet simpelweg de beste renners selecteren die op een bepaald moment het beste presteren! In lijn met de Talentenvisie 2030 van de KNWU gaat het er ons vooral om dat het rijden van een wedstrijd kan bijdragen aan de ontwikkeling van een renner. Een renner laten deelnemen aan een wedstrijd uit de districtscompetitie is op deze manier geen oordeel of een renner goed is of niet, maar een instrument om een renner fysiek en mentaal naar een hoger plan te brengen. Bovendien willen we daarbij vooral renners van kleinere clubs die niet in andere competities (kunnen) uitkomen de kans geven wedstrijdervaring op te doen.

Op dit moment werkt het bondsbureau nog aan het reglement en ook staat het wedstrijdprogramma nog niet helemaal vast. Houdt daarvoor de komende tijd de website en de sociale media kanalen van de KNWU goed in de gaten. Ondertussen roept het District Zuid-Holland alle Zuid-Hollandse verenigingen die het komende seizoen één of meer renners in één of meer wedstrijden van de districtscompetitie willen laten rijden op, om jullie interesse voor 15 januari 2022 per email door te geven aan onze STDC (rhjvisscher@kpnmail.nl). Graag met vermelding van de namen en contactgegevens van de verantwoordelijke ploegleider per categorie. In de 2e helft van januari gaan we met deze clubs om de tafel om te bezien hoe we als district samen met deze clubs invulling kunnen gaan geven aan de districtscompetitie 2022.

Deelname aan deze nieuwe competitie betekent dat het District Zuid-Holland in het seizoen 2022 opnieuw afziet van deelname met een districtsteam aan de reeds bestaande wedstrijdenreeksen U23 Road series, Junioren Topcompetitie en klassiekers voor nieuwelingen. Het District raad clubs aan om voor deelname aan deze wedstrijden de samenwerking te blijven zoeken en zoveel als nodig combiteams te vormen. Voorinschrijving hiervoor is nog mogelijk tot en met 31 december 2021 via: https://www.knwu.nl/nieuws/voorinschrijving-competities-voor-2022-geopend.

Selectie NK Tijdrijden 22 juni 2022

Op woensdag 22 juni vindt in Emmen het NK tijdrijden plaats voor o.a. de categorieën Nieuwelingen en Junioren (m/v). Er zijn 30 startplekken bij de Nieuwelingen-meisjes; 30 bij de Junioren-vrouwen; 40 bij de Nieuwelingen-jongens en eveneens 40 bij de Junioren-mannen.
Startlijst met starttijd DK en RK tijdrijden Z-H en N-H 2022 op 18 mei te Battenoord

Ieder district levert (via de STDC) conform de jaarlijkse besluiten een lijst met namen per categorie, aan bij de commissie wegsport: 10 bij de Nieuwelingen-jongens & Junioren-mannen en 5 bij de Nieuwelingen-meisjes & Junioren-vrouwen. De eerste 4 namen op de lijst van de jongens/ mannen zijn zeker van deelname aan het NK; de eerste 2 op de lijst van de meisjes/ vrouwen. De lijsten moeten 6 juni bij de KNWU zijn. De woonplaats is bepalend. Bondscoaches kunnen altijd namen toevoegen. In overleg met de bondscoaches wordt de definitieve deelnemerslijst bepaald. In verband met de verhouding van het aantal startplekken en het aantal licentiehouders zal het district Zuid-Holland een lijst van 8 namen bij de Nieuwelingen-meisjes & de Junioren-vrouwen aanleveren. De selectiecriteria voor het district Zuid-Holland gaan uit van het DK op 18 mei in Battenoord (inschrijven via mijn KNWU) en een herkansing op 1 juni in Enkhuizen. Info en inschrijven voor de tijdrit in Enkhuizen kan bij Tino Haakman via: Tino@matong.nl onder vermelding van: naam, woonplaats, categorie en geboortedatum. Zet bij de inschrijving onze STDC Richard de Visscher in de cc (RHJVisscher@kpnmail.nl). In Axel (21/5) en Borsele (22/4) is voor het district Zuid-Holland bij de junioren ook nog minimaal 1 plek te verdienen op de groslijst van 10 namen bij de mannen, respectievelijk de 8 namen bij de vrouwen. Daarnaast zijn er aanwijsplekken door de STDC die zullen worden voorgelegd aan de deelnemende Zuid-Hollandse clubs aan de districtscompetitie. De selectievolgorde is als volgt: geen titel

Districtscompetitie Nieuwelingen/ Junioren halverwege

Per 2022 kent de KNWU een districtscompetitie voor junioren en nieuwelingen m/v met wedstrijden door heel Nederland. De reeks bestaat uit 6 wedstrijden en bevat onder meer drie tweedaagsen, twee klimwedstrijden, een baanomnium en een klimtijdrit op de Col du VAM. Er wordt in alle wedstrijden gereden met acht districtsteams van elk 8 renners/ rensters per categorie. De districtscompetitie is bedoeld om renners/ rensters hun klim-, sprint-, en tijdritkwaliteiten te laten ontwikkelen en leert ook waar nog in geïnvesteerd mag worden of welke specialiteit verder ontwikkeld mag worden als pluspunt. Ook het district Zuid-Holland neemt in nauwe samenwerking met de clubs deel aan deze competitie. In overleg met de clubs is aan het begin van het seizoen besloten niet simpelweg de beste renners/ rensters te selecteren die op een bepaald moment het beste presteren! In lijn met de Talentenvisie 2030 van de KNWU gaat het er ons vooral om dat het rijden van een wedstrijd kan bijdragen aan de ontwikkeling van een renner/ renster. De competitie is nu halverwege en in totaal hebben bijna 60 verschillende Zuid-Hollandse renners/ rensters van 12 verschillende clubs in één of meerdere wedstrijden ervaring op kunnen doen. Naast individuele klassementen worden ook standen per district bijgehouden. Onze junioren mannen staan daarin voorlopig op een 4e plaats. De nieuwelingen jongens staan 6e en in het combinatieklassement van de nieuwelingen-meisjes en de junioren-vrouwen bezet het district Zuid-Holland de voorlopig 7e plaats. Overwinningen waren er onder andere voor de junioren mannen in de ploegenachtervolging op de baan, nieuweling Thijs Vrij in het criterium op het Tom Dumoulin park en junior Thijs van Schie in de klimtijdrit op de Col de VAM. 21 augustus wordt de competitie hervat met de klimwedstrijd in Berg en Terblijt. Meer informatie over de competitie is te vinden op https://knwucompetities.nl/districtscompetitie-nwl-jun/

© KNWU District Zuid-Holland · Contact

Π