STDC

Richard Visscher


Vanaf 1 november 2018 beschikt het district Zuid-Holland van de KNWU na lange tijd weer over een Sporttechnisch Districtcoördinator (STDC). Zijn naam is Richard Visscher, Wielertrainer 4 i.o. en woonachtig in Pijnacker. Richard is 51 jaar, getrouwd en vader van een fietsende zoon van 15. In het dagelijks leven werkt hij als strategisch adviseur bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De STDC is als Regiocoach een belangrijke speler in het “wielerlandschap”. De Regiocoaches moeten naast (club)trainers, Talentencoaches, RTC’s, NTC/CTO, opleidingsploegen U23, wedstrijdorganisaties en het bondsprogramma een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de doorontwikkeling van het “wielerlandschap” waarin iedere jonge wielrenner tussen de 14 en de 23 jaar zijn of haar talent kan ontdekken en ontwikkelen en potentiële toptalenten ontdekt kunnen worden, met als uitgangspunt het LTAD. Het idee is dat de naam regiocoach, geïntroduceerd door talentencoach Peter Zijerveld. op termijn (waarschijnlijk ) de naam van STDC gaat vervangen, dit in verband met de herkenbaarheid naar de trainers en jongeren.

Voordracht STDC Vergadering 3-6-2019

De nieuwe Regiocoach Zuid Holland heeft als taak:
- Het ondersteunen en coachen van de clubtrainers in het district Zuid Holland.
- Ontwikkelen van trainingsprogramma’s en wedstrijdprogramma’s.
- Organiseren van intervisiebijeenkomsten met als doel kennis delen, gezamenlijke regioactiviteiten, thematraining en eventueel wedstrijdprogramma te bepalen.

Bij zijn aanstelling heeft Richard de opdracht gekregen om vanuit het LTAD een meerjarenplan op te stellen waarin duidelijk wordt waar het district binnen 3-5 jaar als facilitator richting de clubtrainers wil staan. In dit meerjarenplan wordt toegewerkt naar landelijk vooraf overeengekomen doelen om de voorgestane multidisciplinaire wielersport te versterken. Hiertoe behoren het coördineren van het traject van nieuweling naar belofte/ het stimuleren van samenwerking tussen verenigingen/ promotie/ondersteuning/ begeleiding van de diverse disciplines Veldrijden/Weg, & Tijdrijden.

Het districtsbestuur draagt de verantwoordelijkheid, dat Richard vanuit het meerjarenplan jaarlijks een herkenbaar activiteitenplan opstelt inclusief begroting, waarbij de planning van activiteiten in overleg met de clubtrainers in lijn zijn met de doelstellingen van talentontwikkeling in de toekomst. Het doel van het activiteitenplan is het delen van kennis en gezamenlijke trainings- en wedstrijd activiteiten op de agenda plaatsen die van toegevoegde waarde zijn op verenigingen. Richard brengt het activiteitenplan jaarlijks ter kennis aan de Talentencoach(es). Het doel daarvan is het delen van kennis en het bespreken van voortgang van activiteiten en selecties.

mobiel:0633822184
RHJVisscher@kpnmail.nl

© KNWU District Zuid-Holland · Contact

Π