FAQ

Ik kan niet deelnemen aan het DK. Mag ik nu niet deelnemen aan het NK?

Om deel te mogen nemen aan het NK, is verplichte deelname aan het DK een vereiste.

Wat zijn de regels bij de selectie voor het NK Jeugd?

NK Selectie jeugd weg KNWU

Bekijk het NK selectie reglement op de reglementen pagina van deze website.

Ik wil mijn licentie wijzigen. Wat moet ik doen?

Via Mijn KNWU kun je een wijziging van je licentie aanvragen. Log in en ga naar 'Licenties'. Daarna wijzig je, middels het betreffende icoontje, jouw licentie.

Ik heb mijn nieuwe licentie nog niet ontvangen

Jouw licentie wordt naar je huisadres verzonden. Wanneer je na enige tijd nog geen licentie hebt ontvangen, kun je een e-mail sturen naar de KNWU: helma.van.den.heuvel@knwu.nl.

Wanneer je je licentie hebt gewijzigd, dien je je oude licentie terug te sturen naar de KNWU, ter attentie van Helma van den Heuvel.

Wat is een basislidmaatschap en hoe schaf ik die aan?

BASISLIDMAATSCHAP

Het persoonlijk lidmaatschap, alsmede de ledenkaart zijn vervangen door het directe basis lidmaatschap bij de KNWU.

Het basislidmaatschap voor rennerslicentiehouders is verplicht en wordt verkregen middels aanmelding door de club waarvan men lid is. Ook de verrekening vind via de desbetreffende club plaats. Het verplichte basislidmaatschap voor kaderlicentiehouders welke op individuele basis worden aangevraagd, wordt automatisch verkregen middels de licentieaanvraag. De kosten zijn hierbij in de licentieprijs inbegrepen.

Het basislidmaatschap voor niet licentiehouders kan worden verkregen middels een aanvraag bij de KNWU via een aangesloten vereniging.

Het basislidmaatschap kan ook door alle deelnemers voor aanvang van een Categorie IV wedstrijd via de organisatie/club worden aangeschaft. Het basislidmaatschap geldt als startbewijs en als bewijs van verzekering (volgens de geldende KNWU-bepalingen) voor de betreffende wedstrijd.

Het basislidmaatschap blijft gedurende het gehele kalenderjaar van kracht. Deelname met het basislidmaatschap is uitsluitend mogelijk in Categorie IV clubwedstrijden en overige clubactiviteiten m.u.v. inter-clubwedstrijden en afdeling kampioenschappen fietscross AK. Het tarief van het basislidmaatschap wordt jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd middels de jaarlijkse besluiten en bedraagt voor 2012 - € 36,00.

Houders van het basislidmaatschap (m.u.v. persoonlijke leden, kaderlicenties, volgers, etc.) alsmede houders van een Amateur(M/V), Sportklasse(M), Master(M/V) of basis(M/V) licentie zijn reglementair niet verplicht tot het dragen van de clubkleding, maar kunnen hiertoe door hun vereniging wel verplicht worden gesteld. Wanneer zij door hun club hiertoe niet worden verplicht, dan zijn zij vrij in de keuze van hun kleding met dien verstande dat de artikelen 1.3.026 t/m 1.3.034 onverwijld van kracht blijven. Verplichting tot het dragen van clubkleding berust in eerste instantie bij het desbetreffende clubbestuur welke binnen de regels van hun vereniging een sanctie dienen op te nemen. Vervolgens kan door de dienstdoende jury in tweede instantie controle worden uitgevoerd en een sanctie worden opgelegd

Ik wil een wedstrijd rijden in het buitenland. Wat moet ik regelen?

Voorwaarden deelname buitenlandse wedstrijden

In het algemeen geldt dat, met uitzondering van LSE (Landelijke Selectie Teams), slechts mag worden deelgenomen aan meerdaagse wedstrijden in ploegverband in het buitenland indien daarvan schriftelijk melding is gedaan bij het Uniebureau. Deze aanmelding dient minimaal vier weken voor de betreffende wedstrijd via de consul te worden aangeboden. Bij in gebreke blijven van de melding kunnen ploegen bestraft worden met uitsluiting van deelname aan buitenlandse wedstrijden voor zowel het lopende als het volgende kalenderjaar.

Alle andere verzoeken voor deelname aan ééndaagse wegwedstrijden in het buitenland moeten minimaal één week voor de betreffende wedstrijd, schriftelijk via de eigen vereniging en collectief per categorie worden gericht aan de consul van het district waartoe de aanvrager (-ster) behoort.

De consul verleent al dan niet toestemming voor deelname aan deze wedstrijden.

De consul maakt een toestemmingsbrief op per categorie met daarop alle licentiehouders, welke getoond moet worden aan de organisatie van de wedstrijd in het buitenland. De toestemming is niet automatisch voor het gehele seizoen omdat er voor een aantal data geen toestemming zal worden verleend. Dit ter bescherming van eigen wedstrijden in het district. De secretaris van de vereniging dient de consul een mail sturen met daarin de volgende gegevens -

naam, vereniging, categorie, licentienummer en UCI-code

Voor wedstrijden in België hebben jeugd, nieuwelingen en junioren ook een Belgische kalenderkaart nodig. Deze kalenderkaart moet aangevraagd worden bij de Belgische Wielerbond: www.belgiancycling.be. Ga naar het kopje "Formulieren" en kies voor Kalenderkaarten.

Voor Fietscrossers geldt dat zij voor deelname aan wedstrijden (m.u.v. EK’s en WK’s waar zij toestemming voor deelname krijgen vanuit het Uniebureau) in het buitenland minimaal één week voor de betreffende wedstrijd, schriftelijk via de eigen vereniging toestemming aanvragen bij het secretariaat van hun Afdeling. De Afdeling verleent al dan niet toestemming voor deelname aan deze wedstrijden. (gewijzigd per 1.01.03; 1.01.10)

Hoe wordt de wedstrijdkalender vastgesteld?

Alle wedstrijden voor het nieuwe seizoen moeten voor 1 november aangemeld worden via Mijn-KNWU op de KNWU-site. De gemachtigde per vereniging dient op deze wijze en voor vernoemde datum de wedstrijd in de aanmeldstatus te plaatsen.

Hoe kan het dat aangemelde wedstrijden geen toestemming krijgen voor een bepaalde datum?

De wedstrijdkalender wordt opgebouwd naar grootte van de wedstrijd. Eerst wordt de nationale klassiekerkalender vastgesteld. Alle landelijke wedstrijden komen daar op de staan. Daarna volgt de districtskalender. Wanneer een klassieker van datum wijzigt, kan dit dus gevolgen hebben voor een wedstrijd die op districtsniveau wordt georganiseerd. De consul stelt deze overlappingen vast.

Waarom mag ik niet zelf bepalen welke categorieën ik wil laten rijden?

In basis mag de organisatie zelf bepalen welke categorieën zij wil laten verrijden. Echter is landelijk afgesproken dat er voor sommige categorieën niet meer dan twee of drie wedstrijden tegelijk worden verreden. Dit is vastgesteld voor de categorie Nieuwelingen (M/V), Junioren (M/V) en Dames. De reden hiervoor is dat er landelijk onvoldoende licentiehouders in deze categorieën zijn om overal een goed deelnemersveld te hebben.

Hoe meld ik een wedstrijd aan?

Van de KNWU heb je gegevens ontvangen om in te kunnen loggen op Mijn KNWU. Ingelogd op Mijn KNWU ga je in de linkerkolom naar het tab van de vereniging of stichting. Vervolgens kies je 'Wedstrijden'. Daarna kies je bovenin het scherm voor 'Nieuw evenement aanmelden'. Je gaat naar het wedstrijdmutatieformulier en vult zoveel mogelijk gegevens in. Door daarna te klikken op de button 'Aanmelden', wordt de aanmelding verzonden naar de consul. De consul keurt vervolgens, na landelijk overleg, de wedstrijddatum en de categorieën goed. De organisatie krijgt hiervan automatisch verricht. Daarna moet de organisatie de wedstrijd aanvragen.

Hoe vraag ik een wedstrijd aan?

In de ontvangen bevestiging van de wedstrijdaanmelding staat de procedure beschreven voor de wedstrijdaanvraag. In de wedstrijdaanvraag moeten verplicht alle gegevens zijn ingevuld, voordat de wedstrijd defnitief op de kalender kan worden geplaatst. Pas als de wedstrijdaanvraag akkoord is gegeven voor de consul, zal plaatsing op de wedstrijdkalender volgen.

Wat moet ik doen als ik nog wijzigingen wil doorvoeren, nadat de wedstrijdaanvraag is goedgekeurd?

Wanneer je nog wijzigingen wilt doorvoeren, kun je contact opnemen met de consul. De consul kan aanpassingen doen, als het de organisatie niet meer lukt om in het systeem een aanpassing te doen.

Hoe zorg ik dat er jury aanwezig is bij mijn wedstrijd?

Door de wedstrijd aan te vragen via Mijn KNWU wordt automatisch jury toegekend. Hiervoor hoeft de organisatie geen actie te ondernemen.

© KNWU District Zuid-Holland · Contact

Π